Starfsreglur félagsins

Starfsreglur Foreldrafélags Teigasels

 

1. grein
Félagið heitir „Foreldrafélag Teigasels“ og eru félagar, allir foreldrar og forráðamenn barna í Teigaseli.

2. grein
Markmið félagsins er að:
–  efla samstarf heimilis og leikskóla
–  koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi leikskólamál
–  efla kynni foreldra innbyrðis og við starfsmenn leikskólans
–  koma á umræðu- og fræðslufundum um uppeldis- og skólamál í
samráði við við leikskólann
–  taka þátt í samstarfi við önnur foreldrafélög og samtök foreldra
–  tryggja sem besta velferð barna í leikskólanum

3. grein
Í stjórn félagsins skulu vera 6 fulltrúar, auk fulltrúa starfsmanna og leikskólastjóra.  Miðað er við að hver fulltrúi sitji í stjórn eigi skemur en 2 ár.

4. grein
Á fyrsta fundi vetrar skal stjórn skipta með sér verkum.  Skipa skal formann, gjaldkera og ritara, auk meðstjórnenda.

5. grein
Stjórn félagsins sér um að innheimta krakkasjóð tvisvar á ári.  Sjóðnum er ætlað að standa straum af ýmsum uppákomum s.s. leiksýningum, sumarhátíð o.fl. og einnig er hann ætlaður til gjafakaupa fyrir leikskólann ef efni standa til.

6. grein
Meðal verkefna sem félagið stendur fyrir ár hvert eru uppákomur s.s. aðventustund, leiksýning, jólatrésskemmtun og sumarhátíð.  Ennfremur hefur félagið, bæði eitt og sér og í samvinnu við önnur foreldrafélög, staðið fyrir fyrirlestrum ætluðum foreldrum og starfsfólki.

7. grein
Fundir skulu haldnir eigi sjaldnar en annan hvern mánuð og skulu formaður og leikskólastjóri sjá um að ákveða og tilkynna þá.

Reglur þessar voru endurskoðaðar 15. febrúar 2006

 

Stjórn foreldrafélagsins skólaárið 2017-2018

Elísabet Stefánsdóttir,meðstjórnandi: netfang;elisabets15@hotmail.com

Helga Kristín Bjarnadóttir, formaður, netfang:helgakbjarna@gmail.com

Hrafnhildur Harðardóttir , gjaldkeri, netfang:hrafnhildurhardar@visi.ir

Liv Aase Skarstad, meðstjórnandi, netfang:livasa80@gmail.com

Tinna Steindórsdóttir, meðstjórnandi, netfang:tinnsa@hotmail.com

Valdís Sigurðardóttir, Aðstoðarleikskólastjóri, netfang: valdis.sigurdardottir@teigasel.is