Foreldraráð

1. júlí 2008 tóku gildi ný lög um leikskóla. Samkvæmt þeim lögum skal í leikskólum starfa foreldraráð. Umrædd lagagrein birtist hér fyrir neðan.

11. gr.
Foreldraráð.

    Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til sveitarfélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla.
Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

 

Í foreldraráði Teigasels skólaárið 2015-2016 eru:

 

 

Elfa ingimarsdóttir á barn á Teigakoti. Netfang: elfasif@icloud.com

Friðrika Ýr Einarsdóttir á barn á Miðteig og Háteig. Netfang: feddaogdori@simnet.is

Silvía Hera Skúladóttir- á börn á Háteigi og  á Teigakoti. Netfang: silviahera@simnet.is

Margrét Þóra Jónsdóttir, leikskólastjóri. Netfang: margret.thora.jonsdottir@akranes.is